Merdia Kids

Alışveriş

Tüketici Hakları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri SATICI tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre satıcı tarafından en fazla 10 gün uzatılabilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. Bu durumda 14 günü içerisinde alıcı tarafından ödenen toplam bedel iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEMESİ:

 

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 5 iş günü içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu durumlarda Satıcı’ya hukuki ya da cezai herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmasına son verilmelidir. Malın olağan kullanımı aşacak biçimde kullanıldığı hallerde cayma hakkı kullanılamayacaktır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI: 

ALICI; satın aldığı ürünü hakkında teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Malın olağan olarak kullanılmaya başlandığı, ambalajının açıldığı ve sair diğer kullanım hallerinde cayma hakkı sona erer.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ünvanı : MERDİA E TİCARET GIDA SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT PRODÜKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : BAĞLARALTI MAHALLESİ A160. SOKAK NO 4 DAİRE 7 YILDIRIM / BURSA

Telefon :0 532 733 00 44

E-mail: info@merdia.com.tr

CAYMA HAKKININ SÜRESİ: 

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu metinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde değerlendirilememesi gerekmektedir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ile
 2. Kargo teslim tutanağı, İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak ürünle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. Bu belgelerin SATICI’ya iadesine kadar geçecek süre içerisinde SATICI ilgili bedeli ödemeyebileceği gibi yapacağı ödemelerde KDV başta olmak üzere tüm vergi ödemelerini bedelden düşme hakkına sahiptir. İlgili belgelerin teslim edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararlardan ALICI sorumludur. ALICININ belgeleri iade etmemesi malı iade etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

İADE KOŞULLARI: 

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 14 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI zarar gördüğü miktarı ALICI’ya iade edeceği bedelden mahsup edebilir. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aksi kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki ürünler için cayma hakkı kullanılamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayanlar,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallar,
 8. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT 

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, YAPIKREDİ DUAÇINAR Şubesi 595/32215476 TR90 0006 7010 0000 0032 2154 76 hesabımıza yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da anlaşmalı banka kartlarından online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Yapılacak taksitli alışverişlerde Satıcı, ticaret politikası ve ilgili bankalar ile arasındaki anlaşmalar gereğince vade fark isteme hakkını saklı tutar.