Merdia Kids

Alışveriş

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı : MERDİA E TİCARET GIDA SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT PRODÜKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : BAĞLARALTI MAHALLESİ A160. SOKAK NO 4 DAİRE 7 YILDIRIM / BURSA

Telefon :0 532 733 00 44

E-mail: info@merdia.com.tr

 

1.2- ALICI:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adresi:{_teslimatadresi_}

Telefon:{_alicitelefon_}

E-mail:{_alicimail_}

Tc No:{_tcid_}

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait merdia kids internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Tarih :{_tarih_}

 

{_urunbilgileri_}

 

Kargo Tutarı : {_kargo_}

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme şekli: {_odemesekli_}

Teslimat adresi: {_teslimatadresi_}

{_odemetablosu_}

 

 

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

 • ALICI, merdia kids internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve sözleşmenin eklerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süre içerisinde her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler çerçevesinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI ticari uygulamaları, stok durumu, teslim edilecek adresin uzaklığı gibi nedenlerle bu süreyi en fazla 10 gün uzatabilir. Bu sürelerin sonunda satışa konu mal teslim edilmez ise alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen bedel 14 gün içerisinde alıcıya iade edilir. Alıcının sözleşmeye konu ürünü banka/kredi kartı ile alması durumunda iade de ilgili bankaya yapılacaktır. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 • ALICI VE SATICI 2. Fıkraya aykırı olarak ayrıca belirtmek şartıyla teslim tarihini her zaman kararlaştırabilir. Bu durum taraflardan birinin teslim tarihini diğerine yazılı olarak teklif etmesi ve teklifin de yazılı olarak kabul edilmesi halinde geçerli olacaktır. Mail yolu ile yapılan bildirimler yazılı bildirim yerine geçer.
 • Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • SATICI, malın ALICI ya da ALICININ taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. ALICININ, SATICININ belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 5 iş günü içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Bu durumda SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Alıcının sözleşmeye konu ürünü banka/kredi kartı ile alması durumunda iade de ilgili bankaya yapılacaktır. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mücbir sebep durumunda SATICININ da sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Tarafların fesih hakkının doğması için mücbir sebebin en az 15 gün sürmesi gereklidir.
 • Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI             

 

 • ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu madde hükümlerine aykırı kullanılan mal için cayma hakkı kullanılamaz, kullanılmış ise SATICININ oluşan tüm zararlarından dolayı ALICI sorumlu tutulur.
 • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 1. Tek sipariş konusu olup ayrıayrı teslim edilen mallarda, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 • Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICIYA yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI veya SAĞLAYICIYA yöneltilmesi gereklidir. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılır. Cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığının ispat yükü ALICIYA aittir.
 • SATICI veya SAĞLAYICI, ALICININ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICIYA teslim masrafları dadahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI YA DA SAĞLAYICI, belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICININ satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICIYA herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.
 • ALICININ cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, 2. fıkrada belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya iadesine kadar geçecek süre içerisinde SATICI ilgili bedeli ödemeyebileceği gibi yapacağı ödemelerde KDV başta olmak üzere tüm vergi ödemelerini bedelden düşme hakkına sahiptir. İlgili belgelerin teslim edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararlardan ALICI sorumludur. ALICININ belgeleri iade etmemesi malı iade etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda SATICI zarar gördüğü miktarı ALICI’ya iade edeceği bedelden mahsup edebilir. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Aksi kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki ürünler için cayma hakkı kullanılamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayanlar,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallar,
 8. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar BURSA Tüketici Hakem Heyetleri ile BURSA mahkeme ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir.

 

 

MADDE 8- SON HÜKÜMLER

 

Alıcı sipariş vermesi ile birlikte iş bu sözleşmeyi ve eklerini okuduğunu, anladığını ve hükümleri ile bağlı olduğunu kabul eder.

 

Ön bilgilendirme formu, Satış Koşulları, Ödeme ve Teslimat, Cayma Hakkı İptal ve İade prosedürü iş bu sözleşmenin ekleridir.  

 

 

SATICI

 

MERDİA E TİCARET GIDA SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT PRODÜKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ALICI

 

{_aliciad_} {_alicisoyad_}