Merdia Kids

Alışveriş

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- KONU

 

 • İş bu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
 • İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, bu kalemlerin miktarını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı MERDİA E TİCARET GIDA SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT PRODÜKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : BAĞLARALTI MAHALLESİ A160. SOKAK NO 4 DAİRE 7 YILDIRIM / BURSA

Telefon :0 532 733 00 44

E-mail: info@merdia.com.tr

 

MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

 

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

 • Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Vaat edilen ürünün özellikleri ve fiyatı kampanya tarihine kadar geçerli olup satıcı bu hususlarda her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı bu hususlarda her zaman değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.
 • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

{_urunbilgileri_}

Kargo Tutarı : {_kargo_}

 

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}

 

{_odemetablosu_}

 

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Fatura Adresi : {_faturaadresi_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_}

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

 

 • ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süre içerisinde her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler çerçevesinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI ticari uygulamaları, stok durumu, teslim edilecek adresin uzaklığı gibi nedenlerle bu süreyi en fazla 10 gün uzatabilir. Bu sürelerin sonunda satışa konu mal teslim edilmez ise alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen bedel 14 gün içerisinde alıcıya iade edilir. Alıcının sözleşmeye konu ürünü banka/kredi kartı ile alması durumunda iade de ilgili bankaya yapılacaktır. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 • ALICI VE SATICI 2. Fıkraya aykırı olarak ayrıca belirtmek şartıyla teslim tarihini her zaman kararlaştırabilir. Bu durum taraflardan birinin teslim tarihini diğerine yazılı olarak teklif etmesi ve teklifin de yazılı olarak kabul edilmesi halinde geçerli olacaktır. Mail yolu ile yapılan bildirimler yazılı bildirim yerine geçer.
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesininimkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmeyi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmeyi taahhüt eder. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
 • ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 5 iş günü içerisinde nakliye gideri kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Alıcının sözleşmeye konu ürünü banka/kredi kartı ile alması durumunda iade de ilgili bankaya yapılacaktır. Bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Mücbir sebep durumunda SATICININ da sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Tarafların fesih hakkının doğması için mücbir sebebin en az 15 gün sürmesi gereklidir.

 

MADDE 6- FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adres : {_teslimatadresi_}

Telefon : {_alicitelefon_}

Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

MADDE 7- CAYMA HAKKI

 

 • ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu madde hükümlerine aykırı kullanılan mal için cayma hakkı kullanılamaz, kullanılmış ise SATICININ oluşan tüm zararlarından dolayı ALICI sorumlu tutulur.
 • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 1. Tek sipariş konusu olup ayrıayrı teslim edilen mallarda, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ YA DA ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 • Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICIYA yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile SATICI veya SAĞLAYICIYA yöneltilmesi gereklidir. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılır. Cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığının ispat yükü ALICIYA aittir.
 • SATICI veya SAĞLAYICI, ALICININ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICIYA teslim masrafları dadahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI YA DA SAĞLAYICI, belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICININ satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICIYA herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.
 • ALICININ cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda ALICI, 2. fıkrada belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya iadesine kadar geçecek süre içerisinde SATICI ilgili bedeli ödemeyebileceği gibi yapacağı ödemelerde KDV başta olmak üzere tüm vergi ödemelerini bedelden düşme hakkına sahiptir. İlgili belgelerin teslim edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararlardan ALICI sorumludur. ALICININ belgeleri iade etmemesi malı iade etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 • ALICI cayma hakkını aşağıda bilgileri verilen e-mail adresine mail yolu ile yahut firma adresine noter/iadeli taahhütlü mektupla kullanacaktır :

 

Firma Adresi: BAĞLARALTI MAHALLESİ A160. SOKAK NO 4 DAİRE 7 YILDIRIM / BURSA

E-Mail:            info@merdia.com.tr

 

MADDE 8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

 • Aksi kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki ürünler için cayma hakkı kullanılamaz:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyen açısından uygun olmayanlar,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddi mallar,
 8. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler,
 • Aydınlatma ürünleri ve parçaları, masa, orta sehpa, yan sehpa, zigon sehpa, kitaplık, sandalye, berjer, ayna, dressuar, puflar, banklar, kurulumu yapılmış montelenmiş ürünlerde; dolap ve dolap kapakları, şifonyer ve çekmeceler raylar, komodin, konsol, karyola, koltuk ve koltuk ayakları, köşe takımları gibi ürünlerin kaplamalarına ve kumaşlarına etki edecek sıvılarla silinmeleri ya da bu maddelerin ürüne teması gibi durumlarda iade edilebilmeleri için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

MADDE 9- UYUŞMAZLIK

 

 • SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
 • 2017 yılı için parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
 1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.400 (ikibindörtyüz) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
 2. Değeri 3.610 (üçbinaltıyüzon)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
 3. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.400 (ikibindörtyüz) TL ile 3.610,00(üçbinaltıyüzon) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
 4. Taraflar 3610 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için ancak tüketici mahkemelerine başvurabilirler.

 

MADDE 9- SON HÜKÜMLER

 

 • Firmaya ilgili siparişi veren ALICI, iş bu ön bilgilendirme formunu okuduğunu, anladığını ve onayladığını teyit eder.
 • Uyuşmazlık durumunda Bursa heyet, mahkeme ve icra dairelerinin münhasıran yetkili olduğu hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
 • Taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve eklerinin herhangi bir maddesi geçersiz olsa dahi sözleşme ve eklerinin ayakta kalıp geçerli olacağı hususunda taraflar mutabıktır.
 • İş bu form taraflar arasında imzalanmış bulunan mesafeli satış sözleşmesinin ekidir.

 

 

SATICI: MERDİA E TİCARET GIDA SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT PRODÜKSİYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

 

TARİH: {_tarih_}